Чешката извозна банка (Czech Export Bank) е специјализирана банкарска институција во државна сопственост. Формирана е во 1995 година и претставува еден од столбовите на владиниот систем во Р. Чешка за развој на извозната политика. Мисијата на CEB е поддршка на чешкиот извоз, промоција на севкупната конкурентност на чешки производи ширум светот како и на Чешката Република како меѓународен извозник.

CEB се фокусираат на финансиските услуги поврзани со извозот и имаат долгогодишно искуство во финансирање на главни извозни трансакции на чешки извозници, како и финансирање на извозни договори за помали единици или делумни испораки.

Заинтересирани се за соработка со добавувачи или производители, дистрибутери или агенти, бараaт клиенти и партнери за соработка.

Контакт инфорамции:

е-маил: pavel.mraz@ceb.cz
тел: +420 734 423 688
веб: www.ceb.cz

ПРЕТХОДНА ВЕСТAquatest чешка водечка компанија за екологија
СЛЕДНА ВЕСТЧешката ČSOB со интерес за соработка со домашни банки