ИМПРЕСУМ

Издавач:
Економист Мк

Адреса:
Црвена Скопска Општина 10

1000 Скопје, Р. Македонија
info@economist.mk

Главен и одговорен уредник:

 

Редакција и колумнисти:
Мими Шушлеска
Благоја Грозданов
Александра Андреева

Веб администратори:
Процес Ин 

Забелешка:
Ставовите изразени во рубриката колумни се лични ставови на авторот и тие не ја одразуваат уредувачката политика на Економист