Home МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА Чешката ČSOB со интерес за соработка со домашни банки

Чешката ČSOB со интерес за соработка со домашни банки

0
Чешката ČSOB со интерес за соработка со домашни банки

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) е универзална банка во Република Чешка. Ги обезбедуваат своите услуги на сите групи на клиенти, односно на поединци, на мали и средни претпријатија (МСП), како и на корпоративни и институционални клиенти. На своите клиенти им нудат широк спектар на банкарски производи и услуги.

Нивниот оддел за извоз и за структурирани трговски финансии е дел од специјализираното финансиско работење кое обезбедува извозни кредити за финансирање на извозот од Чешка и други услуги поврзани со надворешната трговија.

Заинтересирани се за соработка со претставници на српски и македонски банки.

Контакт инфорамции:

е-маил: jimoravcova@csob.cz
тел: +420 730 858 126
веб: www.csob.cz