Банките во Словенија остварија добивка пред оданочување од 251,1 милиони евра во првата половина од оваа година, што е за 90,3 проценти повеќе од истиот период минатата година. Добивката по оданочување се зголеми за 84,1 проценти на 226,4 милиони евра во однос на истиот период лани.
На системско ниво, нето исправката на вредност и резервациите изнесуваат 26 милиони евра, додека банките во истиот период минатата година формираа нето исправка на вредност од 98,5 милиони евра.

Вкупниот биланс на банкарскиот систем значително се зголеми во јуни како резултат на банкарските средства собрани на јунската аукција на Евросистемот (TLTRO-III) и наглото зголемување на депозитите на домаќинствата.

Продолжија позитивните трендови во кредитирањето на економијата и домаќинствата. Акциите на нефункционални изложености останаа ниски на 1,4 проценти во последните три месеци. Кредитите за небанкарскиот сектор се зголемија за 426 милиони евра на годишно ниво, на речиси 24 милијарди евра во првата половина од годината, откако кредитите на странци и други финансиски институции се зголемија поради високиот раст на станбените кредити (за 245,9 милиони евра ). Годишниот пад на заемите за нефинансиски корпорации, кои се споредливи по обем (8,9 милијарди евра) со оние во истиот период минатата година, повторно забави.

Бруто -приходот на банките изнесува 590,1 милиони евра во првата половина од годината, што е за 1,3 отсто помалку отколку во првото полугодие од минатата година. Повратот на капиталот пред оданочување на системско ниво на полугодишно ниво изнесуваше 10,6 проценти, а земајќи го предвид долгорочниот просек на исправка на вредноста и резервациите, ќе изнесува само една третина од реалниот, додаде Банката на Словенија.

ПРЕТХОДНА ВЕСТБројот на работни места во ТИРЗ зголемен за 8% споредено за една година
СЛЕДНА ВЕСТФилипче: Досега се вакцинирани 4.000 деца на возраст до 18 години