Ако ја анализираме серијата во последните 3 години, се забележува дека од година во година се намалува разлика која постои помеѓу двете најголеми приватни болници Аџибадем Систина и Жан Митрев. Ако во 2018 вкупните приходи на АЏИБАДЕМ СИСТИНА беа за 2.2 пати поголеми во однос на ЖАН МИТРЕВ КЛИНИКА, таквата пропорција во 2019 се намалила на 1.8 пати, додека во 2020 година трендот е продолжен и сега таа разлика е 1.5 пати. Ова е правопропорционално со остварените поединечни стапки на пораст.

Компанија Приходи 2018 Приходи 2019 Приходи 2020 Раст 2018/2019 Раст 2019/2020
АЏИБАДЕМ СИСТИНА 35,085,665 € 38,912,823 € 41,305,447 € 10.91% 6.15%

 

Сепак, во апсолутни бројки доминантен играч на пазарот е АЏИБАДЕМ СИСТИНА со остварени приходи во износ од 41 милиони ЕУР. 

Компанија Добивка 2018 Добивка 2019 Добивка 2020 Раст 2018/2019 Раст 2019/2020
АЏИБАДЕМ СИСТИНА 4,120,529 € 3,116,703 € 5,877,580 € – 24.4% 88.6
ПРЕТХОДНА ВЕСТПо 20 години Македонија и Русија се поврзуваат повторно по воздушен пат
СЛЕДНА ВЕСТДенеска на пладне музичарите излегуваат на протест пред Влада