Home БИЗНИС КОМПАНИИ Винер има нов независен член на Надзорниот одбор

Винер има нов независен член на Надзорниот одбор

0
Винер има нов независен член на Надзорниот одбор

Акционерското друштво Винер изврши упис на нов независен член на Надзорниот одвор на Друштвото, Г-дин Климе Попоски, согласно одлуката за назначување на нов член на Надзорниот одбор на друштвото донесена од Собранието на друштвото.

Надзорниот одбор на Друштвото е во следниот состав:

  1. Г-дин Габор Лехел, Претседател на Надзорниот одбор на Друштвото,
  2. Г-дин Зоран Димов, независен член на Надзорниот одбор на Друштвото,
  3. Г-дин Филип Бардас, член на Надзорниот одбор на Друштвото,
  4. Г-дин Климе Попоски, независен член на Надзорниот одбор на Друштвото.