Акционерското друштво Винер изврши упис на нов независен член на Надзорниот одвор на Друштвото, Г-дин Климе Попоски, согласно одлуката за назначување на нов член на Надзорниот одбор на друштвото донесена од Собранието на друштвото.

Надзорниот одбор на Друштвото е во следниот состав:

  1. Г-дин Габор Лехел, Претседател на Надзорниот одбор на Друштвото,
  2. Г-дин Зоран Димов, независен член на Надзорниот одбор на Друштвото,
  3. Г-дин Филип Бардас, член на Надзорниот одбор на Друштвото,
  4. Г-дин Климе Попоски, независен член на Надзорниот одбор на Друштвото.
ПРЕТХОДНА ВЕСТИнвестиција од 20 милиони долари за модернизација на „Филип Морис“ во Ниш
СЛЕДНА ВЕСТДојче Берзата го презеде ISS за 1,8 милијарди долари