Home БИЗНИС НОВИНИ Драган Митковски реизбран на функцијата претседател ка Комората на сметководители

Драган Митковски реизбран на функцијата претседател ка Комората на сметководители

0
Драган Митковски реизбран на функцијата претседател ка Комората на сметководители

На редовното годишно Собрание на Комората на сметководители на Македонија кое се одржа денеска Драган Митковски беше реизбран на функцијата претседател на Комората. На седницата беа избрани и нови членови на Управен одбор, како и на Надзорен одбор на Комората.

Присутните членови на Собранието на Комората на сметководители на седницата во дискусијата по точките од дневниот ред ги споделија своите мислења околу предизвиците со кои се соочува сметководствената професија, нејзиното значење и улога во надминување на последици од кризата како и за можностите за нејзино подобро регулирање и создавање на услови за унапредување на професијата.

Членовите на органите на управување информираа за досегашните активности кои се преземени во комуникација со надлежните институции и поднесените барања и предлози поврзани со примена и промена на регулативата.