Блокадите од косовска страна ги заглавија мелничарите од земјава скоро 25 дена да не можат да направат извоз.

Како што се наведува причина за блокадите се враќањето на камионите со брашно во за кои изговор е дека нивото на железо и фолна киселина во него е под пропишаниот правилни.

Од Мелничката индустрија испратија апели до Владата, одговорните министерства и државни агенции,  да го решат проблемот со извозот, како и неконкурентниот и неконтролиран увоз на брашно со околните држави кои се потписнички на ЦЕФТА и со соседите кои се членки на ЕУ.