Во рамките на регионалната трговска агенда, активностите на ЦЕФТА имаат за цел да ја олеснат трговијата со добра и услуги и да воспостават регионален пазар е-трговија.

Ова беше речено на состанокот на министрите за економија на Западен Балкан во рамките на Заедничкото претседателство на Македонија и Бугарија со Берлинскиот процес за 2020 година.

„ЦЕФТА е клучна во градењето на заеднички регионален пазар и интегрирање во единствениот пазар на ЕУ. Заедничкиот регионален пазар ќе донесе побрзо усогласување со регулативите на ЕУ и ќе го забрза процесот на интеграција во ЕУ за земјите од ЦЕФТА“, рече Емир Đикиќ, директор на Секретаријатот на ЦЕФТА.

„Се фокусираме на четири клучни приоритети – проширување на зелените коридори / зелените ленти кон соседните земји-членки на ЕУ, понатамошно усогласување на процедурите на ЦЕФТА преку договори за заемно признавање (МРА), градење регионален пазар за е-трговија и воспоставување механизам за решавање спорови“.

Тој изјави дека овие активности ќе ги намалат трговските трошоци и времето поминато на премините, ќе им овозможат на производите и услугите побрзо да влезат на пазарот на ЦЕФТА и да ги отстранат нетарифните бариери меѓу страните.

Во рамките на регионалната трговска агенда, активностите на ЦЕФТА имаат за цел да ја олеснат трговијата со стоки и услуги и да воспостават регионален пазар за е-трговија.

Пазарот за електронска трговија на ЦЕФТА денес се проценува на околу една милијарда евра, со силен раст.

ПРЕТХОДНА ВЕСТНајдобрите идеи и инвестиции се случуваат за време на криза
СЛЕДНА ВЕСТТрошоците на живот пораснале за 2,1 отсто, цените на мало за еден