„Мермерен комбинат” од Прилеп ќе распредели над 8.03 милиони евра (494.456.253 денари) за дивиденда за 2019 година.

Компанијата преку Македонска берза соопшти дека за ова треба да го одобри и Собранието на кационери на седница која ќе се одржи на 16 октомври.

Дел од акумулираните добивки на Друштвото остварени пред 2019 и остварени во 2019 година во вкупен износ од 494.456.253 денари ќе се рапределат како дивиденда за обични акции. Износ на бруто дивиденда за 1 (една) обична акција изнесува 1,71 EUR (1 EUR = 61,695 денари). Средствата за дивиденда за обични акции ќе се распределат во пари”, информираат од компанијата.

Исплатата на дивидендата треба да започне на 02.11.2020 година и ќе се изврши согласно позитивните законски прописи.

Прилепската компанија е во доминанта сопственост на две странски правни лица. Мнозински сопственик е холандската компанија која работи со производство и продажба на мермер „Стоун воркс Холдинг Кооператиф” кој поседува 89,25 отсто од акциите со право на глас и грчката „Пиреус банка” која како старател управува 10 отсто од акциите на компанијата.

ПРЕТХОДНА ВЕСТГенерали Инвестментс се придружува на Инвеститорскиот ден
СЛЕДНА ВЕСТ„ВИК” доби државна помош за втор инвестициски циклус во ТИРЗ Прилеп