Чешката PROVOD, s.r.o е компанија од областа на градежништвото, која исто така е насочена кон работа на проекти за управувањето со водите и животната средина. Компанијата нуди комплетна подготовка на проект за водоводни и канализациони мрежи, по современи стандарди засновани на севкупно техничко решение, инвестиции и оперативни трошоци. Компанијата е специјализирана за следните области: дизајн на управување со водите, водни системи, градежништво, транспортен инженеринг.

Заинтересирани се за воспоставување партнерства за соработка, како и за нови проекти во областа на управувањето со водите.

Компанијата е основана во 1997 година има 45 вработени и годишен промет од 2 милиони ева.

Контакт инфорамции:

е-маил: jovan. mitrovic@provod.cz
тел: +420 730 892 088
веб: www.provod.cz

ПРЕТХОДНА ВЕСТEnovation, s.r.o – чешка консултанска компанија за ЕУ фондови
СЛЕДНА ВЕСТЧешката CONTECHIN s.r.o., со интерес за соработка со домашни компании