Home МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА Чешката CONTECHIN s.r.o., со интерес за соработка со домашни компании

Чешката CONTECHIN s.r.o., со интерес за соработка со домашни компании

0
Чешката CONTECHIN s.r.o., со интерес за соработка со домашни компании

Чешката компанија CONTECHIN s.r.o., заинтересирана e за соработка со домашни компании.

Компанијата главно се занимава со обезбедување на технологија за микропивари, вклучително и резервни делови, рецепти и суровини.

Покрај ова, активна е и во следните области:

-технологија за производство на градежни материјали (лепила, малтери, бои),
-технологија за производство на пелети/брикети,
-контејнери за отпад.

Доколку постои интерес за соработка со оваа компанија, може директно да ја контактира компанијата

Ing. Viktor Minář Sales Manager,
email: v.minar@contechin.eu