МФ објаснува како да се состават и достават даночните биланси за 2019 година

Понеделник, 02 Март 2020 08:34 Напишано од  Објавено во МАКЕДОНИЈА

Министерството за финансии на својата интернет страница објавува појаснување околу составување и доставување на даночните биланси за 2019 година.

По принципот прашање-одоговор се објаснува кои даночни биланси се поднесуваат, на кој рок ќе се однесуваат, како треба да се постапи со евентуално утврдената разлика меѓу трансферните и пазарните цени во ДБ, кој износ на непризнат расход треба да се усогласи во Даночниот Биланс ДБ и некои други прашања.

Сите прашања заедно со објаснувањата може да ги погледнете на следниот линк.