Почнува исплатата на средства за произведена и продадена риба

Петок, 26 Јули 2019 13:43 Напишано од  Објавено во МАКЕДОНИЈА

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, исплати 7,3 милиони денари за произведена и продадена риба на пазарот на вкупно 14 субјекти. Со средствата од оваа мерка и преку Програмата за рибарство и аквакултура се поттикнува развојот на рибарството и производството на риба во Република Северна Македонија.

Станува збор за исплата на средства за корисници на мерката „Финансиска поддршка за произведена и продадена риба на пазарот“ која се реализира преку Програмата за рибарство и аквакултура.

Оваа финансиската поддршка им следува на сите субјекти кои произвеле и продале риба на пазарите, а кои во тој период немаат увезено жива риба.

Директорот на АФПЗРР, Николче Бабовски, информира дека поддршката се доделува скалесто во зависност од капацитетот на рибникот и продадена риба.

„Рибниците кои произвеле и продале до 25 илјади килиограми риба добија 100 отсто субвенција од 20 денари за продадена риба. Субјектите, пак, кои произвеле и продале од 25.000 до 50.000 килограми им е исплатена 75% субвенција за 20 денари продадена риба, додека пак оние субјекти кои имаат до 100.000 килограми субвенцијата изнесува 50% од 20 денари продадена риба. 25% субвенција следува на оние субјекти кои имаат произведено и продадено над 100.000 килограми“, изјави Бабовски.

За да се искористат средствата од оваа мерка, апликантите треба да се регистрирани за дејност аквакултура и да се запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и да немаат увезено порибителен материјал и жива риба.