НОВИНИ

Во првите десет месеци од годинава од земјава се извезени стоки во вкупна вредност од 329,42 милијарди денари или 5,356 милијарди евра што е за 10,8 отсто повеќе во однос на истиот период од минатата година.
Ако се погледнат бројките за наплатени даноци ќе се види дека сите даноци растат, освен данокот на добивка што покажува дека фирмите плаќаат даноци и се друго што е потребно, но потоа ништо не им останува за да може да ги зголемат платите, продуктивноста и да генерираат повисок раст на економијата, рече претседателот на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска во емисијата „24 Анализа“ на ТВ 24.
Со буџетот на Министерството за економија за 2020 година што е предвидено да изнесува 591 милион денари, за гасификација се предвидени 120 милиони денари. Под надлежност на овој ресор со измените на Законот за енергетика од следната година преоѓа АД Национални енергетски ресурси кое што е надлежно за изградба на гасоводниот систем.
Над 7.000 слободни работни места има во третото тримесечје од годинава во земјава. Најмногу работници се бараат во преработувачката, трговијата на големо и мало и објектите за сместување и сервисни дејности со храна.
Од овој месец стартува примената на Законот за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата. Висината и условите за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување на плата се уредени со овој Закон (Службен Весник на РСМ 239 од 19.11.2019 година).
Од денеска до 25 декември 2019 може да се поднесуваат барања за дополнителните два денара поддршка за лозарите со која се опфатени сортите смедеревка, вранец картошија, станушина, бургундец црн, жилавка и кадарка.
Со мерката за субвенционирање на придонесите поради покачување на платите се очекува од 20 до 25 проценти од вработените во приватниот сектор да добијат поголеми плати. За оваа мерка во Буџетот за наредната година се планиран 2 милијарди и 400 милиони денари. Барањата за субвенционирањето работодавачите ги поднесуваат преку месечната пресметна за интегрирана наплата до УЈП, каде проверуваат дали условите се исполнети и му прават пресметка за износот на субвенционирани придонеси.
Сојузот на стопански комори со воспоставениот договор за соработка со Управата за јавни приходи отпочна со стратешки цели за сузбивање на сивата економија преку превземање конкретни чекори за постапување и заедничка акција, рече претседател на Сојуз на стопански комори Данела Арсовска во своето обраќање по повод 25 години јубилеј УЈП.

„Фершпед“ го продаде „Сковин“

Среда, 27 Ноември 2019 15:20
„Фершпед“ го продава „Сковин“, трговските марки на овој бренд, како и недвижниот и движен имот за вкупна сума од 3,4 милиони евра. Одлуката на компанијата е објавена на веб страницата на Македонската берза за хартии од вредност.
Домашните и интернационалните компании во земјава соработуваат, но тоа не е доволно. Потребна е поинтензивна соработка, а за тоа клучни се три фактори и тоа добар квалитет на производот, конкуретна цена и капацитет на производство, покажуваат анализите спроведени од страна на „Finance Think“ и Центарот за управување со промени.