Комерцијална банка со најповолен потрошувачки кредит на пазарот

Понеделник, 15 Јули 2019 12:54 Напишано од  Објавено во КОМПАНИИ

Потрошувачки кредит со најповолни услови на пазарот нуди Комерцијална банка АД Скопје. Слушнавте ли за нашите нови каматни стапки?

- Фиксна каматна стапка во првите две години од 4,9% годишно и променлива од 5,9% годишно за остатокот од периодот на отплата. Потрошувачкиот кредит е до 30.000 евра со ЕУР клаузула и се нуди со рок на на отплата до 120 месеци доколку се аплицира до 30.09.2019 година. Кредитот е наменет за вработени во редовен работен однос на неопределено време и вработени на определено време со непрекинат стаж од најмалку 12 месеци во конкретната фирма.

Барателите кои уредно ги измируваат своите кредитни обврски и имаат кредитна способност, можат да извршат рефинансирање на повеќе обврски преку овој атрактивен кредит на Комерцијална банка АД Скопје.