Зелен картон да се добива со регистрација на возилото

Вторник, 11 Септември 2018 08:55 Напишано од  Објавено во МАКЕДОНИЈА

При регитрација на автомобилот  да се добива и зелен картон, предлагаат од Агенцијата за супервизија на осигурениците. Со тоа   домашната регулатива за осигурување ќе се усогласи со европската, а паралелно ќе се либерализира и осигурителниот пазар. Секое осигурителнно  друштво  сами ќе ја формираат  цената на автоодговорноста на слободен пазар а не како сега кога има една регулирана цена. Но во однос на тоа дали со либерализаицјата ќе дојде до зголемување  цената сеуште се прават анализи.  Од аганецијата велат за усогласување со законите на  унијата ќе биде потребен период од две години.

Агенцијата за прв пат регистрирала и зголемување на продажбата на полисите за осигурување на земјоделско земјиште и тоа за 60 отсто. 

Инаку ви првата половина од годинава осигурителниот сектор добро работи. За шест месеци премијата на осигурителните компании е зголеман за  6 проценти.